HỆ AQUABONIC 10 KHAY RAU 100L NHÀ ANH TĨNH - BÌNH TÂN

HỆ AQUABONIC 10 KHAY RAU 100L NHÀ ANH TĨNH - BÌNH TÂN

Hệ 10 Khay rau 100l của một khách hàng tại quận Bình Tân, hệ mới lăp đặt được 20 ngày khách hàng rất hài lòng
và đang yêu cầu Vườn Tại Nhà lăp thêm cho nhà anh chị thêm hệ 10 khay rau nữa và hệ sẽ được lăp đăt trong mấy ngày tới ........cảm ơn khách hàng dễ thương đã ủng hộ Vườn Tại Nhà


Bài viết khác

Công trình nổi bật

Zalo Zalo: 0938 705 747
X

Đăng ký tư vấn